Dezinfekcija, dezinsekcija un deratizācija

Kārtība, kādā dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumu sniedzējs paziņo par komercdarbības uzsākšanu, noteikta 13.04.2010. Ministru kabineta noteikumos Nr 350 "Kārtība, kādā dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumu sniedzējs paziņo par komercdarbības uzsākšanu".

Noteikumi paredz, ka pirms komercdarbības uzsākšanas pakalpojumu sniedzējam Veselības inspekcijā jāiesniedz:

  1. iesniegums (Iesniegums par dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumu sniegšanu)
  2. darbinieku saraksts, kuri sniegs dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumus) un viņu izglītību apliecinošus dokumentus (dezinfektora apliecības vai iegūtās izglītības diploma kopijas). Dokumentus var iesniegt arī elektroniski vi@vi.gov.lv vai valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv.
  • Paziņošana par komercdarbības uzsākšanu ir vienreizējs pasākums, tomēr, ja iesniegumā norādītā informācija mainās, komersantam 14 dienu laikā pēc attiecīgajām izmaiņām ir jāiesniedz ar izmaiņām saistīto informāciju Veselības inspekcijā. Reģistrācija ir bezmaksas pakalpojums un beztermiņa.
  • Pēc dokumentu izskatīšanas komersantam tiek nosūtīta vēstule, kurā paziņots par inspekcijas lēmumu, bet speciālas apliecības vai licences izsniegšana nav paredzēta!
  • Fiziskajai personai, kas organizē, vada un pārrauga profilaktiskās dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumus objektā vai teritorijā, ir nepieciešama profesionālā vidējā vai pirmā līmeņa augstākā profesionālā izglītība ārstniecībā, māszinībās, zobārstniecībā, farmācijā, sabiedrības veselībā, veterinārijā, ķīmijā, bioloģijā vai bioķīmijā (2001.gada 23.oktobra MK noteikumi Nr. 448 „Noteikumi par nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmijas vielām un ķīmijas produktiem").

Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumu sniedzēji, kas ir paziņojuši par komercdarbību Veselības inspekcijā, ir apkopoti tīmekļvietnes sadaļā "Reģistri un datubāzes"