Biežāk konstatētās neatbilstības ārstniecības iestādēs un ieteikumi prasību izpildes nodrošināšanai

Viena no Veselības inspekcijas (turpmāk – Inspekcijas) pamatfunkcijām ir ārstniecības iestādēm saistošo normatīvo aktu izpildes un veselības aprūpes kvalitātes uzraudzība. Inspekcijas mērķis ir mazināt riskus sabiedrības un personu veselībai, veicot sistematizētu darbu, lai rūpes par pacientu drošību kļūtu par centrālo aspektu veselības aprūpes kvalitātes uzlabošanā.

Sekojot principam Konsultē vispirms” un cenšoties panākt vienotu izpratni, kā arī savstarpēju sapratni par spēkā esošo tiesību normu prasībām, Inspekcija ir sagatavojusi prezentācijas:

Prezentācijās apkopota informācija par jaunajiem normatīvajiem aktiem un aktuālajām prasībām veselības aprūpes nozarē, sniegti Inspekcijas ieteikumi normatīvo aktu prasību ievērošanai. Vizuālie materiālie var būt noderīgs rīks, lai iepazītos ar biežāk konstatētajām neatbilstībām stacionārajās, ambulatorajās un zobārstniecības iestādēs, lai palīdzētu pilnveidot ārstniecības iestādes darbu un turpinātu uzlabot procesus.

Iniciatīvas mērķis ir nodrošināt labāku sadarbību starp Inspekciju kā uzraugošo iestādi un ārstniecības iestādēm, uzsverot, ka Inspekcijas galvenais pienākums nav sodīt, bet gan būt uzticamam palīgam un sadarbības partnerim, nodrošinot, ka ārstniecības iestādes zina un izprot savus pienākumus. Pacientu drošības jomā vissvarīgākais ir zināšanas un izpratne par iespējamajiem riskiem pacienta ārstēšanas un aprūpes laikā.

Inspekcija ir atvērta sadarbībai un pretimnākoša, informējot ārstniecības iestādes par gaidāmajām kontroles prasībām un konsultējot neskaidrajos jautājumos, kā arī piedāvājot pašnovērtējuma rīkus. Inspekcijas tīmekļa vietnē ārstniecības iestādes var iepazīties ar plānveida kontrolē pārbaudāmo normatīvo aktu prasībām un veikt pašpārbaudi atbilstoši izmantotajām Tipveida kontroles lapām

Par "Konsultē vispirms"

Vīzija ir radīt izcilu uzņēmējdarbības vidi Latvijā! “Konsultē vispirms” principa ieviešana ļaus sasniegt labāku rezultātu normatīvo aktu ievērošanā, kā arī nodrošinās efektīvāku un atvērtāku sadarbību starp uzraugošajām iestādēm un uzņēmējiem. Iestāžu galvenais pienākums nav sodīt, bet nodrošināt, ka uzņēmēji zina un izprot savus pienākumus, un tos godprātīgi pilda.”

Viens no Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plāna prioritārajiem rīcības virzieniem ir UZ KLIENTU ORIENTĒTA VALSTS PĀRVALDE, kas savā ikdienas darbā ievēro “Konsultē vispirms” principu. Uzraugošo iestāžu galvenais pienākums ir BŪT UZŅĒMĒJA UZTICAMAM PALĪGAM UN SADARBĪBAS PARTNERIM. Iestāžu pienākums ir nodrošināt, ka uzņēmēji zina par saviem pienākumiem pret klientiem, darbiniekiem un valsti, un godprātīgi tos pilda.