Par kosmētikas līdzekļiem zobu balināšanai

 

Veselības inspekcija atgādina par regulā 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem noteiktajiem ierobežojumiem ūdeņraža peroksīda koncentrācijai zobu baltināšanas vai balināšanas līdzekļos.

Ierobežojumi noteikti regulas 1223/2009 III pielikumā, kas grozīts ar regulu 344/2013, papildinot 12.punktu ar (e) apakšpunktu.

Ja kosmētikas līdzeklis zobu balināšanai satur vai izdala no 0,1 % līdz 6 % ūdeņraža peroksīda, jāievēro ierobežojumi:

„Pārdošanā vienīgi zobārstiem. Katrā lietošanas ciklā pirmo reizi līdzekli izmanto tikai zobārsti, kas definēti Direktīvā 2005/36/EK, vai tiešā zobārsta uzraudzībā, ja nodrošināts līdzvērtīgs drošuma līmenis. Pēc tam to izsniedz patērētājam lietošanas cikla pabeigšanai. Nelietot personām vecumā līdz 18 gadiem.”

Ierobežojumi noteikti, lai novērstu nelabvēlīgas ietekmes risku veselībai, jo zobu balināšanas līdzekļi, kas satur vai izdala no 0,1 % līdz 6 % ūdeņraža peroksīda ir droši patērētājam, ja tiek ievēroti šādi lietošanas nosacījumi:

 • pirms to lietošanas zobārsts veicis pienācīgu klīnisku izmeklēšanu, pārliecinoties, ka nav riska faktoru vai jebkādu mutes dobuma pataloģijas draudu;
 • līdzekļu iedarbība ir ierobežota, nodrošinot, ka tos lieto vienīgi atbilstīgi noteiktajam biežumam un lietošanas ilgumam;
 • nelieto līdz 18 gadu vecumam.

Tādēļ zobu balināšanas līdzekļi, kas satur vai izdala no 0,1 % līdz 6 % ūdeņraža peroksīda, nedrīkst būt tirdzniecībā tieši pieejami patērētājam, jo neatbilstoši lietoti mājas apstākļos, var radīt kaitējumu patērētāja veselībai. Zobārstiem, kas veic pirmo balināšanas reizi, būtu jānodrošina līdzekļu pieejamība atlikušajam balināšanas ciklam.

Attiecībā uz augstāk minēto prasību „Katrā lietošanas ciklā pirmo reizi līdzekli izmanto tikai zobārsti, kas definēti Direktīvā 2005/36/EK, vai tiešā zobārsta uzraudzībā, ja nodrošināts līdzvērtīgs drošuma līmenis” informējam, ka saskaņā ar MK 18.05.2010. noteikumu Nr.461 „Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”, kas nosaka Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošos pamatuzdevumus un kvalifikācijas pamatprasības, 2.pielikuma 2.37.apakšnodaļu, Latvijā zobu balināšanu veic ne vien zobārsts, bet arī ārstniecības persona - zobu higiēnists (Profesijas kods – 3251 02).

Visiem uzņēmējiem jāievēro   regulā noteiktie tirdzniecības ierobežojumi. Importētājiem, kas ir atbildīgi par trešajās valstīs ražotu kosmētikas līdzekļu laišanu Eiropas  Savienības tirgū, jāizvērtē  arī sastāvā esošās vielas, lai noteiktu, vai līdzeklis satur savienojumus, kas izdala ūdeņraža peroksīdu; ja satur šādus savienojumus, tad jānosaka, vai ūdeņraža peroksīda daudzums nepārsniedz 6% ierobežojumu, nepieciešamības gadījumā var veikt laboratoriskas pārbaudes.

Marķējumā jānorāda:

 • ūdeņraža peroksīda klātbūtnes vai izdalīšanās koncentrācija procentos;
 • brīdinājumi:
  • „Nelietot personām vecumā līdz 18 gadiem.
  • Pārdošanā vienīgi zobārstiem.
  • Katrā lietošanas ciklā pirmo reizi līdzekli izmanto tikai zobārsti vai to lieto tiešā zobārsta uzraudzībā, ja nodrošināts līdzvērtīgs drošuma līmenis. Pēc tam to izsniedz patērētājam lietošanas cikla pabeigšanai”.

 

Zobu balināšanas līdzekļus, kas satur vai izdala vairāk kā 6% ūdeņraža peroksīda, patērētājiem nav droši lietot, jo tie var radīt kaitējumu patērētāja veselībai - mutes dobuma gļotādas iekaisumu, zobu emaljas bojājumus un paaugstinātu zobu jutīgumu.

Tādēļ aizliegts ražot, importēt un izplatīt kosmētikas līdzekļus zobu balināšanai, ja tie  satur vai no tiem izdalās vairāk kā 6% ūdeņraža peroksīda.

Papildus informācija par risku veselībai, ko rada augsta ūdeņraža peroksīda koncentrācija zobu balināšanas līdzekļos, pieejama Eiropas Komisijas Patēriņa preču zinātniskās komitejasviedoklī SCCP/1129/07(angļu valodā).