Veselības inspekcija ir Ziemeļu/Baltijas valstu sadarbības tīkla “Ūdens un veselība” nacionālais koordinators, un tās eksperti piedalās tīkla regulāri organizētajās starptautiskajās sanāksmēs, kuras pēc kārtas organizē dalībvalstis. 2019. gadā tīkla  ekspertu darba sanāksme tika organizēta Rīgā. Sadarbības tīkla mērķis ir dot ieguldījumu ekspertu pieredzes un informācijas apmaiņā, kā arī zināšanu attīstībā par dažādām aktuālajām problēmām ūdenssaimniecības jomā un valstu labo praksi šo problēmu risināšanā, aptverot dzeramo ūdeni, peldvietu ūdeni, kā arī notekūdeņu attīrīšanu. Tīkla ietvaros tās dalībnieki diskutē par kopīgiem sadarbības un pētniecības projektiem ūdenssaimniecības jomā.