“Ziedojumu vai dāvinājumu un dāvanu pieņemšanas un izlietošanas kārtība” nosaka ziedojumu vai dāvinājumu un dāvanu saņemšanas, uzskaites, izlietošanas un pārskatu sniegšanas kārtību Veselības inspekcijā, kā arī ziedojuma vai dāvinājuma saņēmēja saistības pret ziedotāju vai dāvinātāju.

Ziedojumu vai dāvinājumu un dāvanu pieņemšanas un izlietošanas kārtība

Iesniegums par ziedojumu vai dāvinājumu

Paziņojums par dāvanas pieņemšanu