Veselības inspekcija ir saņēmusi vairākus jautājumus, kas ir saistīti ar 2011. gada 17.maija. MK noteikumu Nr. 378  "Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus"  17. un  20. punktos minēto, proti, ka gan sabiedrībai, gan speciālistiem paredzētajā zāļu reklāmā atļauts norādīt tikai zāļu nosaukumu, ja reklāma paredzēta kā iepriekš izplatītās reklāmas atgādinājums.

Ar brīdi, kad tika atcelta prasība zāļu reklāmas saskaņot Zāļu valsts aģentūrā, ir izveidojusies situācija, ka, Veselības inspekcijai, veicot zāļu reklāmas kontroli, atsevišķos gadījumos nav bijis  iespējams pārliecināties par to, vai izplatītais zāļu reklāmas materiāls vai priekšmets ir atgādinājuma reklāma, un vai tā izplatīšanas procesā ir ievērotas šo noteikumu prasības.

Veselības inspekcija vērš klientu, kas darbojas zāļu reklāmas jomā, uzmanību uz apstākli, ka gan sākotnējā, gan atgādinājuma reklāma ir jāizplata viena pasākuma ietvaros (zāļu medicīniskā pārstāvja apmeklējums, seminārs, tīmekļa vietne, prese, raidījums, ziņas u.c.). Šādas informācijas pasniegšanas rezultātā  tiek izslēgta iespēja, ka iedzīvotājs vai speciālists saskaras ar zāļu nosaukuma reklāmu, bez jebkādas citas informācijas par produktu, nesaņemot to informācijas minimumu  par zālēm, kas noteikts kā obligāts zāļu reklāmai.

Ja Jums ir radušies papildus jautājumi vai neskaidrības par zāļu reklāmu, aicinām sazināties ar Veselības inspekcijas Komercprakses nodaļas speciālistiem pa tālruni 67081547 vai rakstot elektroniski - kn@vi.gov.lv.