Pasaules veselības organizācijas (PVO) Eiropas reģionālais birojs ir izstrādājis jaunas vides trokšņa vadlīnijas, pamatojoties uz pieaugošo izpratni par tā ietekmi uz veselību. Šo vadlīniju galvenais mērķis ir sniegt ieteikumus cilvēka veselības aizsardzībai pret vides trokšņa iedarbību, ko rada dažādi avoti. Salīdzinot ar iepriekšējām WHO vides trokšņa vadlīnijām, jaunajās vadlīnijās  ir vairākas būtiskas izmaiņas, piemēram:

  • argumentētāki  pierādījumi par vides trokšņa ietekmi uz sirds un asinsvadu slimībām, kā arī  izmaiņām veselības stāvoklī, kas saistītas ar cilvēka vielmaiņu,
  • ir iekļauti vairāki jauni trokšņa avoti, piemēram, papildus satiksmes troksnim (ceļu, dzelzceļa un gaisa satiksme) vadlīnijās ir iekļauts arī vēja turbīnu troksnis un izklaides pasākumu radītais troksnis,
  • tiek ieviesta standartizēta pieeja trokšņa novērtēšanai, izmantojot  pierādījumu novērtēšanu un  sistemātisku pierādījumu pārbaudi, nosakot saikni starp trokšņa iedarbību un tā nelabvēlīgu ietekmi uz veselību,
  • tiek piedāvāta ilgtermiņa vidējo trokšņa ekspozīcijas rādītāju izmantošana, lai labāk prognozētu negatīvo ietekmi uz veselību.

PVO vadlīnijas detalizēti apraksta dažādās sekas, ko pārmērīgs troksnis var atstāt uz cilvēka veselību, kā arī uzskaita ieteicamos trokšņa līmeņus dažādos kontekstos. Kaut arī šīs vadlīnijas nav juridiski saistošas, tās sniedz ieteikumus tālākam darbam vides trokšņa pārvaldībai un trokšņa līmeņa samazināšanai, lai uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Plašāka informācija pieejama šeit.