Veselības inspekcija (turpmāk – Inspekcija) 2023.gada 31.martā rīkoja apmācību semināru pēc pasūtījuma izgatavoto medicīnisko ierīču ražotājiem. Seminārā pēc pasūtījuma izgatavoto medicīnisko ierīču ražotāji tika informēti par 2022.gada pašnovērtējuma anketu rezultātiem, ko Inspekcija izsūtīja pēc pasūtījuma izgatavoto medicīnisko ierīču ražotājiem, pamatojoties uz Zāļu valsts aģentūras LATMED datu bāzes datiem, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/745 (2017. gada 5. aprīlis), kas attiecas uz medicīniskām ierīcēm prasībām.

Inspekcija ievieto apmācību semināra materiālu, lai pēc pasūtījuma izgatavoto medicīnisko ierīču ražotāji var iepazīties ar Inspekcijas sagatavoto informāciju par pašnovērtējuma anketu rezultātiem un Regulas 2017/745 prasībām.