Slimnīcas - atbilstoši normatīvo aktu prasībām, slimnīcā nodrošināta vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem