Rekomendācijas un vadlīnijas skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējiem par higiēnas nodrošināšanu skaistumkopšanas salonā(kabinetā)

Veselības inspekcija ir izstrādājusi labas prakses rekomendācijas (vadlīnijas) un pašnovērtējuma anketas skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējiem, lai palīdzētu nodrošināt normatīvajos aktos atrunāto higiēnas prasību ievērošanu, uzturot darba vietu un izmantotos piederumus tīrus un drošus, tā aizsargājot savu un klientu veselību no iespējamiem inficēšanās riskiem skaistumkopšanas pakalpojumu laikā.

1. Droši un higiēnas prasībām atbilstoši skaistumkopšanas pakalpojumi. Vadlīnijas skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējiem

Vadlīnijas lejupielādēt šeit.  

2. Informatīvā pašpārbaudes veidlapa nagu kopšanas pakalpojumu sniedzējiem higiēnas nodrošināšanai

Pašpārbaudes veidlapu lejupielādēt šeit.

3. Informatīvā pašpārbaudes veidlapa sejas un ķermeņa kosmētisko pakalpojumu sniedzējiem higiēnas nodrošināšanai

Pašpārbaudes veidlapu lejupielādēt šeit.