Sadarbības partneris: Eiropas Komisijas Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un pārtikas izpildaģentūra (Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency - CHAFEA) JA-WP4 Manufacturer inspection

ES dalībvalstis, saņemot informāciju par konkrēta medicīnisko ierīču ražotāja neatbilstībām, ziņo projekta darba grupai, kura izvērtējot un identificējot konkrētās problēmas, riskus, organizē vienotu inspekciju (piesaistot citas dalībvalsts inspektorus) pie konkrētā ražotāja. Izstrādāta procedūra un vadlīnijas medicīnisko ierīču ražotāju inspekcijām, kuras izmanto gadījumos, kad pēc darba grupas izvērtējuma un nolēmuma inspekciju pie medicīnisko ierīču ražotāja veic nacionālā tirgus uzraudzības iestāde kopā ar inspektoriem no citām dalībvalstīm. Projekta ietvaros sanāksmes organizē 2-3 reizes gadā.

Inspekcija, piedaloties projektā, guvusi pieredzi un papildinājusi zināšanas medicīnisko ierīču ražotāju pārbaužu sagatavošanā un veikšanā, lai nodrošinātu lietotājiem drošas medicīniskās ierīces Latvijas tirgū.