Eiropas Savienības medicīnisko ierīču kompetento iestāžu ( Competent Authorities of Medical Devices (CAMD)) ir vadošā (augstākā) grupa, kuras vadībā ES kompetentās iestādes strādā, lai uzlabotu starpvalsts sadarbības līmeni un uzraudzību  medicīnas ierīču vienotajā tirgū: pie importētājiem, izplatītājiem, kā arī mazumtirdzniecības vietās; izstrādāt labākus saziņas mehānismus,   noteikt pastāvošas problēmas un meklēt risinājumus. CAMD vada Izpildgrupa, kas sadarbojas ar Eiropas Komisiju, lai uzlabotu stratēģisko plānošanu medicīnisko ierīču regulējumā. Sanāksmes tiek  organizētas 2 reizes gadā.

Inspekcija piedaloties projektā iegūst informāciju par citu dalībvalstu medicīnisko ierīču problēmu ziņojumiem, to risinājumu variantiem, tādejādi apzinot iespējamos riskus Latvijas tirgū.