Veselības inspekcija (turpmāk - Inspekcija) saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr.445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – Noteikumi Nr.445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz Inspekcijas oficiālo tīmekļvietni - https://www.vi.gov.lv/lv

Tīmekļvietnei veikts piekļūstamības izvērtējums atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātajām vadlīnijām "Tīmekļvietnes izvērtējums atbilstoši digitālās vides piekļūstamības prasībām (WCAG 2.1 AA)". Tīmekļvietnes aktuālais izvērtējums tika veikts 26.04.2023. ar pārbaudes rīku Wave, izvērtēšanu veica Aleksandrs Loginovs, Inspekcijas informatīvo sistēmu projektētājs.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Inspekcijas tīmekļvietne kopumā atbilst piekļūstamības prasībām ar atsevišķām atkāpēm, kas saistītas ar centralizētiem risinājumiem:

  • vienā vērtētajā tīmekļvietnes sadaļā (sākumskatā  - https://www.vi.gov.lv) nav lietots teksta formatējums “1. līmeņa virsraksts”, jo ir vienots sākumskata vizuālais risinājums visām Valsts un pašvalību iestāžu tīmekļvietņu vienotajā platformā esošajām tīmekļvietnēm;
  • visās vērtētajās tīmekļvietnes sadaļās uzrādās zems krāsu kontrasts. Krāsu kontrasta līmenis saistīts ar nozares vienotās identitātes krāsas specifiku, ko nosaka Valsts pārvaldes iestāžu vienotas vizuālās identitātes Grafiskais standarts.

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd ir daļēji piekļūstams, citā formātā, piedāvājam turpmāk minētās alternatīvas. Piekļūstamības problēmas, kas saistītas ar kontrastiem, piedāvājam risināt, izmantojot kādu no pārlūka spraudņiem vai piedāvājam iepazīties ar ieteikumiem tīmekļvietnes sadaļā “Piekļūstamība/Iespēju raksturojums”.

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums.

E-pasts: vi@vi.gov.lv

Tālrunis: +37167081600

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam.

Adrese: Baznīcas iela 25, Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums tika sagatavots un pirmo reizi publicēts tīmekļvietnē 05.01.2021. Pēdējo reizi atjaunināts 27.04.2023.