Peldsezonas laikā, no 15. maijā līdz 15. septembrim, inspekcija veic Latvijas oficiālo iekšzemes un jūras peldvietu ūdens kvalitātes uzraudzību.

Oficiālajā peldvietu sarakstā šogad ir 59 peldvietas.

Peldvietu ūdens kvalitātes aktuālie rezultāti

Palielinoties gaisa temperatūrai un saglabājoties sausajam laikam, pieaug zilaļģu savairošanās jeb zilaļģu ziedēšanas risks. Aicinām iedzīvotājus vizuāli izvērtēt peldvietas ūdens kvalitāti un nedoties peldēt, ja ūdenī redzami atsevišķi, nelieli, zaļi punktiņi vai ūdens ir noklāts ar zaļu, zilganzaļu vai dzeltenbrūnu zilaļģu masu!  Šādu ūdeni nav ieteicams izmantot mājdzīvnieku dzirdīšanai. Nav ieteicams lietot uzturā zivis, kas iegūtas šādā ūdenstilpē. Veselības inspekcija oficiālajās peldvietās 29. un 30. jūlijā ņems ūdens paraugus un veiks ūdens virsmas vizuālo novērtējumu.

Inspekcijas speciālisti padziļinātu peldvietu ūdens kvalitāti oficiālajās peldvietās kā laboratoriski tā vizuāli pārbaudīs reizi mēnesī līdz peldsezonas beigām. Laboratorijā tiek noteikti šādi mikrobioloģiskie rādītāji:

 • fekālā piesārņojuma indikatori zarnu nūjiņas (E.coli) un zarnu enterokoki
 • vizuāli ūdens paraugu ņemšanas laikā tiek novērtēta ūdens krāsa, pievērsta īpaša uzmanība peldošiem atkritumiem un naftas produktiem ūdenī, kā arī zilaļģu savairošanās procesam.

Ja peldvietu ūdens paraugu analīžu rezultāti liecinās, ka ūdens neatbilst prasībām, inspekcija noteiks peldēšanās ierobežojumus:

 • ieteikumu nepeldēties
Ieteikums nepeldēties

 vai

 • aizliegumu peldēties
Peldēties aizliegts

Ieteikums nepeldēties būtu ievērojams jutīgām iedzīvotāju grupām: maziem bērniem, vecākiem cilvēkiem un cilvēkiem ar hroniskām saslimšanām, kuru imūnā sistēma ir novājināta.

Atgādinājums peldvietu apsaimniekotājiem.

Lai peldēšanās būtu droša inspekcija atgādina peldvietu apsaimniekotājiem, proti, pašvaldībām par peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības pienākumu peldētāju veselības aizsardzības nodrošināšanai.

Drošības prasības cita starpā paredz, ka:

 • peldvietu ūdens norobežojamas ar bojām, lentēm vai citiem negrimstošiem materiāliem
 • ja iespējams, izveido un norobežo peldēšanās sektoru bērniem ar dziļumu, kas nepārsniedz 70 cm
 • jāseko peldvietas gultnes reljefa iespējamām izmaiņām, raugoties, lai neveidojas bedres, neuzkrājas akmeņi, dūņas
 • regulāri pārbaudāma gultne vai tajā nav stikli, vai citi priekšmeti, kuri var apdraudēt peldētāju drošību
 • nodrošināma peldētājiem ērta pieeja peldvietai
 • nodrošināms piebraucamais ceļš operatīvajam transportam

Ja peldvietā netiek nodrošināta glābšanas dienesta darbība peldētājiem labi redzamā vietā un saprotami, izvietojama informācija:

 • glābšanas dienests nav pieejams
 • brīdinājums peldētājiem būt īpaši uzmanīgiem
 • jāizvieto informācija par glābšanas dienestu kontaktinformāciju.

Inspekcija īpaši vērš uzmanību un atgādina pašvaldībām, ka peldvietu drošības prasības ir obligātas ne vien oficiālajās iekšzemes un jūras peldvietās, bet īstenojamas jebkurā vietā pie upēm, ezeriem, jūras pašvaldības teritorijā, kur iedzīvotāji mēdz peldēties!

Apraksts par drošas peldvietas vides aspektiem.