Veselības inspekcija ir izstrādājusi peldvietu ūdens aprakstus visām oficiālajām peldvietām, kuras ir apstiprinātas 2017. gada 28. novembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 692 „Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība” 1. un 2. pielikumā.

Peldvietu aprakstu mērķis ir detalizēti atspoguļot peldvietu patreizējo stāvokli, ūdens kvalitāti un faktorus, kas var radīt ūdens piesārņojumu, lai sekmīgāk veiktu peldvietu ūdens kvalitātes pārvaldību un līdz ar to peldvietu ūdens kvalitātes uzlabošanu.

Peldvietu ūdens apraksti vispirms ir vērsti uz to, lai saprastu, cik ir liela iespēja peldvietā saskarties galvenokārt ar mikrobioloģiskā piesārņojuma avotiem un ceļiem.

Katrā peldvietu aprakstā ir iekļauta informācija gan par to, kāda bijusi ūdens kvalitāte katrā peldsezonā (vai ir bijuši peldēšanās ierobežojumi vai nē) - Operatīvās mikrobioloģiskās kvalitātes novērtējums, gan -  Ilglaicīgās mikrobioloģiskās kvalitātes novērtējums, izmantojot ES direktīvas 2006/7/EK kritērijus, ņemot vērā pēdējo 4 peldsezonu datus. Sadaļā par ūdens kvalitāti, par katru peldvietu tiek norādīts, kādai kvalitātes klasei ūdens atbilst – izcilai, labai, pietiekamai vai zemai.

Peldvietu ūdens apraksti izstrādāti saskaņā ar minēto Ministru kabineta noteikumu Nr. 692 IV. nodaļu, kurā noteikts, ka:

  • ja peldvietas ūdens ir klasificēts kā izcilas kvalitātes ūdens, ūdens aprakstu pārskata un, ja nepieciešams, atjauno tikai tad, ja ūdens kvalitāte mainās uz labu, pietiekamu vai zemu.
  • ūdens aprakstus pārskata ne retāk kā reizi četros gados, ja peldvietas ūdens ir klasificēts kā labas kvalitātes ūdens,
  • ūdens aprakstus pārskata ne retāk kā reizi trijos gados, ja peldvietas ūdens ir klasificēts kā pietiekamas kvalitātes ūdens;
  • ne retāk kā reizi divos gados, ja peldvietas ūdens ir klasificēts kā zemas kvalitātes ūdens.

Veselības inspekcijas Vides veselības nodaļa aicina sniegt Jūsu komentārus un priekšlikumus, kā arī jebkuru cita veida informāciju, kas palīdzētu precizēt peldvietu aprakstus. Informāciju lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: vide@vi.gov.lv.

Bābelītes ezera peldvietas ūdens apraksts

"Beberliņi" peldvietas ūdens apraksts

Būšnieku ezera peldvietas ūdens apraksts

Cieceres ezera peldvietas ūdens apraksts

Daugavas peldvietas Rumbula ūdens apraksts

“Abragciems” peldvietas ūdens apraksts

Engures novada peldvietu "Ragaciems", "Klapkalnciems", "Ķesterciems" ūdens apraksts

Ezeru ielas peldvietas ūdens apraksts (Lielupe)

Gaujas upes Siguldas pilsētas peldvietas ūdens apraksts

Gaurata ezera peldvietas ūdens apraksts

Juglas ezera ūdens apraksts

Jūrmalas pilsētas peldvietu ūdens apraksts

Kolkas pludmales peldvietas ūdens apraksts

Kovšu ezera peldvietas ūdens apraksts

Lielupes kreisā krasta "Pasta salas peldvieta" Jelgavā ūdens apraksts

Lielupes labā krasta peldvietas Jelgavā un Lielupes kreisā krasta peldvietas „Pasta salas peldvieta” ūdens apraksts

Lielā Stropu ezera peldvietu ūdens apraksts

Liepājas pilsētas peldvietu ūdens apraksts

Limbažu Lielezera peldvietas ūdens apraksts

Limbažu novada Skultes pludmales peldvietas Lauču akmens ūdens apraksts

Lubānas ezera peldvietas ūdens apraksts

Lucavsalas peldvietas ūdens apraksts

Luknas ezera Višķu tehnikuma ciema peldvietu  ūdens apraksts

Mērsraga novada pludmales peldvietu ūdens apraksts

Papes bākas peldvietas ūdens apraksts

Pāvilostas pilsētas peldvietas ūdens apraksts

Radžu ūdenskrātuves  peldvietas ūdens apraksts

Rāznas ezera peldvietas Lipuškos ūdens apraksts

Rumbulas peldvietas ūdens apraksts

Rojas novada pludmales peldvietas ūdens apraksts

Salacgrīvas novada peldvietu „Tūja”, „Meleku līcis”,  „Salacgrīva”, „Ainaži” ūdens apraksts

Saulkrastu novada peldvietas"Centrs" ūdens apraksts

Saldus ezera peldvietas ūdens apraksts

Šūņu ezera peldvietas ūdens apraksts

Vakarbuļļu un Daugavgrīvas peldvietu ūdens apraksts

Vecāķu peldvietas ūdens apraksts

Ventas upes peldvietas „Mārtiņsala” Kuldīgā ūdens apraksts

Ventspils pilsētas peldvietu ūdens apraksts 

Zirga ezera peldvietas ūdens apraksts