Veselības inspekcija ir izstrādājusi peldvietu ūdens aprakstus visām oficiālajām peldvietām, kuras ir apstiprinātas 2017. gada 28. novembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 692 „Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība” 1. un 2. pielikumā.

Peldvietu aprakstu mērķis ir detalizēti atspoguļot peldvietu patreizējo stāvokli, ūdens kvalitāti un faktorus, kas var radīt ūdens piesārņojumu, lai sekmīgāk veiktu peldvietu ūdens kvalitātes pārvaldību un līdz ar to peldvietu ūdens kvalitātes uzlabošanu.

Peldvietu ūdens apraksti vispirms ir vērsti uz to, lai saprastu, cik ir liela iespēja peldvietā saskarties galvenokārt ar mikrobioloģiskā piesārņojuma avotiem un ceļiem.

Katrā peldvietu aprakstā ir iekļauta informācija gan par to, kāda bijusi ūdens kvalitāte katrā peldsezonā (vai ir bijuši peldēšanās ierobežojumi vai nē) - Operatīvās mikrobioloģiskās kvalitātes novērtējums, gan -  Ilglaicīgās mikrobioloģiskās kvalitātes novērtējums, izmantojot ES direktīvas 2006/7/EK kritērijus, ņemot vērā pēdējo 4 peldsezonu datus. Sadaļā par ūdens kvalitāti, par katru peldvietu tiek norādīts, kādai kvalitātes klasei ūdens atbilst – izcilai, labai, pietiekamai vai zemai.

Peldvietu ūdens apraksti izstrādāti saskaņā ar minēto Ministru kabineta noteikumu Nr. 692 IV. nodaļu, kurā noteikts, ka:

  • ja peldvietas ūdens ir klasificēts kā izcilas kvalitātes ūdens, ūdens aprakstu pārskata un, ja nepieciešams, atjauno tikai tad, ja ūdens kvalitāte mainās uz labu, pietiekamu vai zemu.
  • ūdens aprakstus pārskata ne retāk kā reizi četros gados, ja peldvietas ūdens ir klasificēts kā labas kvalitātes ūdens,
  • ūdens aprakstus pārskata ne retāk kā reizi trijos gados, ja peldvietas ūdens ir klasificēts kā pietiekamas kvalitātes ūdens;
  • ne retāk kā reizi divos gados, ja peldvietas ūdens ir klasificēts kā zemas kvalitātes ūdens.

Veselības inspekcijas Vides veselības nodaļa aicina sniegt Jūsu komentārus un priekšlikumus, kā arī jebkuru cita veida informāciju, kas palīdzētu precizēt peldvietu aprakstus. Informāciju lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: vide@vi.gov.lv.