Peldvietu izveidošanas un uzturēšanas kārtību, kā arī drošības un higiēnas prasības nosaka Ministru kabineta 2017. gada 28. novembra noteikumi Nr. 692 „Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība”.

Peldūdens kvalitātes monitorings

Oficiāli noteiktās peldvietās katru gadu no 15. maija līdz 15. septembrim veic peldūdens kvalitātes monitoringu.

Plašāku informāciju par peldvietām un peldūdens kvalitāti skatīt zemāk.

Informāciju par peldvietu iekārtošanu un higiēnas prasībām iespējams saņemt Veselības inspekcijā pa tālruni 67081600.