Komersanti, kuri laiž tirgū tabakas izstrādājumus, var aizpildīt informatīvo pašpārbaudes anketu, lai gūtu ieskatu, vai marķējums ir noformēts atbilstoši prasībām.

Anketā dotajiem prasību aprakstiem ir pievienota norāde uz attiecīgā normatīvā akta pantu vai punktu no kura tā izriet. 

Pašpārbaudes anketu lūdzu lejuplādējiet šeit: 

Pārliecinoties par marķējuma atbilstību prasībai, jāņem vērā konkrētā tabakas izstrādājuma veids, jo dažādiem tabakas izstrādājumu veidiem un iepakojumiem prasības ir atšķirīgas, tādēļ ne vienmēr atbilde būs „jā” (prasība ir ievērota), gadījumos, kad apraksts attiecas uz citu tabakas izstrādājuma veidu, atbilde būs „neattiecas”. Piemēram, 12.punkts attiecas vienīgi uz tinamās tabakas iepakojuma vienībām, kas veidotas kā plakanas pamatnes maisiņš un salokāms maisiņš, visiem citiem tabakas izstrādājumiem šajā punktā būs atbilde „neattiecas”.

Ja tiek konstatēts, ka pārbaudāmais marķējums nesaskan ar prasības aprakstu, ir jāuzmeklē ailē līdzās norādītais normatīvā akta pants vai punkts, kurā prasība formulēta, lai atbilstoši tam plānotu korektīvas darbības, jo tikai normatīvā akta tekstam ir juridisks spēks.