Veselības inspekcija informē, ka par tetovēšanas līdzekļu atbilstību normatīvajam regulējumam primāri atbildīgs ir ražotājs un importētājs. Ja Jūs esat produkta importētājs, Jūs esat atbildīgs par to, lai pirms tetovēšanas līdzekļu iegādes un importēšanas Jūs būtu pārliecinājies, ka produkts atbilst Eiropas Savienībā noteiktajām prasībām.

Veselības inspekcija ir sagatavojusi pašpārbaudes anketu par tetovēšanas līdzekļiem, lai palīdzētu labāk izprast normatīvo aktu prasības un izvēlēties pakalpojumu sniegšanai atbilstošus produktus.

Anketa sagatavota gan tiešsaistes versijā (Google forms), gan pieejama

pilnajā un saīsinātajā versijā (sk. abas izklājlapas), kur dotas norādes arī par normatīvo aktu, kurā minētas attiecīgās prasības.

Veselības inspekcija aicina atbildīgi izvēlēties produktus tetovēšanas un mikropigmentācijas pakalpojumu sniegšanai un izmantot tikai drošus un prasībām atbilstošus tetovēšanas līdzekļus.