Pašpārbaudes jautājumi par labu ražošanas praksi

Lai palīdzētu kosmētikas līdzekļu ražotājiem izvērtēt labas ražošanas prakses prasību ievērošanu savā uzņēmumā, Veselības inspekcija aicina iepazīties ar pašpārbaudes jautājumiem, apsvērt uzņēmumā veiktās darbības un izvēlēties atbilstošāko atbildi.

 Anketa pieejama šeit.

Standarts LVS EN ISO 22716:2008 „Kosmētika. Laba ražošanas prakse (GMP). Labas ražošanas prakses vadlīnijas” veido ražotājiem vienotu izpratni par labu ražošanas praksi, bet ir ieviešams piemēroti specifiskajām vajadzībām dažāda lieluma uzņēmumos. Tieši tādēļ, apsverot atbildes uz anketas jautājumiem, uzņēmums var pats novērtēt, cik pilnīgi labas ražošanas prakses prasības tiek īstenotas dzīvē.

Pašpārbaude palīdzēs:

  1. konstatēt iespējamās nepilnības un veikt attiecīgos uzlabojumus;
  2. labāk organizēt cilvēku, tehniskos un administratīvos faktorus, kas ietekmē gatavā kosmētikas līdzekļa kvalitāti un atkārtojamību;
  3. izstrādāt standartizētus procesus, lai uzlabotu efektivitāti un samazinātu izmaksas;
  4. uzzināt, kur tieši ir vājākie punkti, kuros koncentrēt savus pūliņus kvalitātes uzlabošanai;
  5. mazināt risku un atbalstīt labākās prakses pārņemšanu uzņēmumā.

 


Kopumā uzlabojot labas ražošanas prakses īstenošanu, Jūsu uzņēmumā tiks iegūts cilvēka veselībai drošs un iepriekš definētas pastāvīgas kvalitātes produkts.