Pašpārbaudes jautājumi par kosmētikas līdzekļa lietu

Lai palīdzētu kosmētikas līdzekļu atbildīgajām personām izvērtēt Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā Nr.1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem noteikto prasību ievērošanu savā uzņēmumā attiecībā uz kosmētikas līdzekļa lietu, Inspekcija ir sagatavojusi pašnovērtējuma anketu uzņēmumiem. Atbildīgajai personai jānodrošina, ka kosmētikas līdzeklim ir veikts drošuma novērtējums (10. pants), kosmētikas līdzekļa lieta ir izveidota un pieejama marķējumā norādītajā adresē (11. pants). Anketas aizpildīšana palīdzēs Jums novērtēt, vai uzņēmuma rīcībā ir dokumentācija, kas jānodrošina par kosmētikas līdzekli, ja uzņēmums ir atbildīgā persona.

Pašpārbaudes anketu var aizpildīt šeit.

Anketa Excel formātā pieejama šeit.