Veselības inspekcija saņēma informāciju no Turcijas kompetentās iestādes, kas norāda, ka paziņotās institūcijas - UDEM International Certification Auditing Training Centre Industry and Trade Inc. Co. EK sertifikāts (Nr. M.2020.106.13280), kas izdots ražotajam Global Stem Cells Group (Amerikas Savienotās valstis), ir viltots.

EK sertifikāts M.2020.106.13280, kas apliecina veikto atbilstības novērtēšanas procedūru medicīniskām ierīcēm – Sterile Tissue Separation and Homogenization Containars, izdots ražotājam Global Biyomedikal Saglik Hizm. San. Ve Tic. Ltd. Sti. (Turcija) un nevis ražotājam Global Stem Cells Group (Amerikas Savienotās valstis) kā tas norādīts viltotajā EK sertifikātā.

Turcijas kompetentā iestāde sazinājās ar UDEM International Certification Auditing Training Centre Industry and Trade Inc. Co., kas apliecināja augstāk norādīto, kā arī papildus norādīja, ka nekad nav izdevusi ražotājam Global Stem Cells Group (Amerikas Savienotās valstis) EK sertifikātu, kas apliecina atbilstības novērtēšanas procedūru.

Veselības inspekcija medicīnisko ierīču importētājiem/ izplatītājiem iesaka ņemt vērā augstāk norādīto informāciju, un gadījumā, ja konstatēts augstāk norādītais viltotais EK sertifikāts Latvijas tirgū, lūdzam ziņot Veselības inspekcijai, rakstot uz miun@vi.gov.lv vai zvanot Medicīnisko ierīču uzraudzības nodaļai pa tālr. 67081611.

Viltots EK sertifikāts