Veselības inspekcija saņēma informāciju no Rumānijas kompetentās iestādes, kas norāda, ka paziņotās institūcijas – TUV SUD Product Service GmbH EK sertifikāts Nr. G2 058482 0010 Rev.00, kas izdots ražotajam Foshan Nanhai Hager Medical Machinery Co., Ltd. (Ķīna), ir viltots. Augstāk norādītais – viltotais EK sertifikāts apliecina veikto atbilstības novērtēšanas procedūru medicīniskām ierīcēm - Integral Dental Units.

Rumānijas kompetentā iestāde sazinājās ar TUV SUD Product Service GmbH, kas norādīja, ka EK sertifikāts Nr. G2 058482 0010 Rev.00 ir izdots ražotājam Foshan Anle Medical Apparatus Co., Ltd. (Ķīna) un nevis ražotajam Foshan Nanhai Hager Medical Machinery Co., Ltd. (Ķīna).

Veselības inspekcija medicīnisko ierīču importētājiem/ izplatītājiem iesaka ņemt vērā augstāk norādīto informāciju, un gadījumā, ja konstatēts augstāk norādītais viltotais EK sertifikāts Latvijas tirgū, lūdzam ziņot Veselības inspekcijai, rakstot uz miun@vi.gov.lv vai zvanot Medicīnisko ierīču uzraudzības nodaļai pa tālr. 67081611.