Veselības inspekcija saņēma informāciju no Lietuvas kompetentās iestādes, kas norāda, ka paziņotās struktūras – DNV GL PRESAFE AS EK sertifikāts Nr. 245067-2019-CE-IND-NA-PS Rev. 0.0, kas izdots ražotājam Divine Medicure Technology (Indija), un kas apliecina medicīniskām ierīcēm – Sterile surgical groomets, like ventilation tubes, middle ear implants, rhinological products for ear and nose surgeries veikto atbilstības novērtēšanas procedūru, ir viltots.

Lietuvas kompetentā iestāde sazinājās ar paziņoto struktūru - DNV GL PRESAFE AS, kas norādīja, ka ražotājam Divine Medicure Technology (Indija) nav izsniegts EK sertifikāts, līdz ar to apliecināja, ka augstāk norādītais EK sertifikāts ir viltots.

Veselības inspekcija medicīnisko ierīču importētājiem/ izplatītājiem iesaka iepazīties ar viltotā EK sertifikāta saturu un ņemt vērā augstāk norādīto informāciju.

Gadījumā, ja konstatēts augstāk norādītais viltotais EK sertifikāts Latvijas tirgū, lūdzam ziņot Veselības inspekcijai, rakstot uz miun@vi.gov.lv vai zvanot Medicīnisko ierīču uzraudzības nodaļai pa tālr. 67081611.