Veselības inspekcija saņēma informāciju no Slovākijas kompetentās iestādes, kas norāda, ka paziņotās struktūras – 3EC International a.s. sertifikāts Nr. 2017-MDD/QS-032, kas izdots ražotājam Sharma Ortho System Pvt. Ltd., (Indija), un kas apliecina medicīniskām ierīcēm – Orthopaedic Implants & Spinal Implants (Sterile / Non-Sterile) (Brand name: SHARMA) veikto atbilstības novērtēšanas procedūru, ir viltots.

Slovākijas kompetentā iestāde sazinājās ar paziņoto struktūru – 3EC International a.s., kas norādīja, ka sertifikāts Nr. 2017-MDD/QS-032 ir izdots citam ražotājam, kā arī apliecina citām medicīniskām ierīcēm veikto atbilstības novērtēšanas procedūru kā tas norādīts viltotajā EK sertifikātā.

Veselības inspekcija medicīnisko ierīču importētājiem/ izplatītājiem iesaka iepazīties un ņemt vērā norādīto informāciju.

Gadījumā, ja konstatētas Latvijas tirgū augstāk norādītās viltotajā EK sertifikātā minētās medicīniskās ierīces, lūdzam ziņot Veselības inspekcijai - rakstot uz miun@vi.gov.lv vai zvanot Medicīnisko ierīču uzraudzības nodaļai pa tālr. 67081611.