Veselības inspekcija saņēma informāciju no Polijas kompetentās iestādes, kas norāda, ka paziņotās institūcijas – POLISH CENTRE FOR TESTING AND CERTIFICATION EK sertifikāts Nr.EC/2305, kas izdots ražotājam Livealth Biopharma Pvt. Ltd. (Indija), ir viltots. EK sertifikāts apliecināja veikto atbilstības novērtēšanas procedūru medicīniskām ierīcēm - Opthaflex -Sodium Hyaluronate Eye Drops; Livtear - Sodium Carboxymethyl Cellulose Lubricant Eye Drops 0.5% W/V.

Viltots EK sertifikāts

Veselības inspekcija medicīnisko ierīču importētājiem/ izplatītājiem iesaka ņemt vērā augstāk norādīto informāciju un iepazīties ar viltotā EK sertifikāta Nr. Nr.EC/2305 saturu. Gadījumā, ja konstatēts augstāk norādītais viltotais EK sertifikāts Latvijas tirgū, lūdzam ziņot Veselības inspekcijai rakstot uz vi@vi.gov.lv vai zvanot pa tālr. 67081611.