Veselības inspekcija saņēma informāciju no Rumānijas kompetentās iestādes, kas norāda, ka paziņotās struktūras – TUV SUD sertifikāts Nr. G1 104715 0002 Rev.01, kas izdots ražotājam JIANGSU SINOWISE TECHNOLOGY CO. LTD., (Ķīna), un kas apliecina medicīniskām ierīcēm – Infusion Pump, Syringe Pump, Infusion Warmer, Patient Warming Machine veikto atbilstības novērtēšanas procedūru, ir viltots.

Rumānijas kompetentā iestāde sazinājās ar paziņoto struktūru – TUV SUD, kas norādīja, ka sertifikāts Nr. G1 104715 0002 Rev.01 ir izdots ražotājam Dongguang HEPNO Medical Science Technology Co., Ltd. (Ķīna) un nevis JIANGSU SINOWISE TECHNOLOGY CO. LTD., (Ķīna).

Veselības inspekcija medicīnisko ierīču importētājiem/ izplatītājiem iesaka iepazīties ar viltotā EK sertifikāta saturu un ņemt vērā norādīto informāciju.

                              Viltotais EK sertifikāts                             Patiesais EK sertifikāts
Viltots EK sertifikāts
īstais EK sertifikāts

Gadījumā, ja konstatētas Latvijas tirgū augstāk norādītās viltotajā EK sertifikātā minētās medicīniskās ierīces, lūdzam ziņot Veselības inspekcijai - rakstot uz miun@vi.gov.lv vai zvanot Medicīnisko ierīču uzraudzības nodaļai pa tālr. 67081611.