Veselības inspekcija saņēma informāciju no Slovākijas kompetentās iestādes, kas norāda, ka paziņotās institūcijas – 3EC International a.s. EK sertifikāts Nr. 2019-MDD/QS-033, kas izdots ražotajam JSC “MediStars” (Krievija), ir viltots.

Slovākijas kompetentā iestāde sazinājās ar 3EC International a.s., kas apliecināja, ka ražotājs JSC “Medistars” (Krievija) nav 3EC International klients, kā arī norādīja, ka EK sertifikāts Nr. 2019-MDD/QS-033 ir izdots citam ražotājam un apliecina citām medicīniskām ierīcēm veikto atbilstības novērtēšanas procedūru.

Veselības inspekcija medicīnisko ierīču importētājiem/ izplatītājiem iesaka ņemt vērā augstāk norādīto informāciju un iepazīties ar viltotā EK sertifikāta Nr. 2019-MDD/QS-033 saturu, un gadījumā, ja konstatēts augstāk norādītais viltotais EK sertifikāts Latvijas tirgū, lūdzam ziņot Veselības inspekcijai, rakstot uz miun@vi.gov.lv vai zvanot Medicīnisko ierīču uzraudzības nodaļai pa tālr. 67081611.

ek sertifikāts