Veselības inspekcija saņēma informāciju no Polijas kompetentās iestādes, kas norāda, ka Polijas paziņotās institūcijas - POLISH CENTRE FOR TESTING AND CERTIFICATION (1434) EK sertifikāts (Nr. 1434-IVDD-648-2021) ir viltots.

Sertifikāts izdots ražotājam MyLab Discovery Solutions PVT LTD pašpārbaudes in vitro diagnostikas medicīniskai ierīcei – CoviSelf COVID-19 Antigen Lateral Flow Test Device OTC Home Test.

Veselības inspekcija informē, ka par pašpārbaudes testu laišanu Latvijas tirgū saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 28.novembra noteikumu Nr.689 "Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība" 26.punktā noteikto, ir jāveic paziņošanu Zāļu valsts aģentūrā. Augstāk norādītie testi pēc LATMED datu bāzes datiem nav laisti Latvijas tirgū.

ek sertifikāts

Veselības inspekcija medicīnisko ierīču importētājiem/ izplatītājiem iesaka ņemt vērā augstāk norādīto informāciju, un gadījumā, ja minētie testi atrodas Latvijas tirgū, lūdzam ziņot Veselības inspekcijai rakstot uz vi@vi.gov.lv vai zvanot Medicīnisko ierīču uzraudzības nodaļai pa tālr. 67081611.