Veselības inspekcija (turpmāk – Inspekcija) saņēma informāciju no Luksemburgas kompetentās iestādes par ražotāja PJUR (Luksemburga) konstatētiem - viltotiem lubrikantiem Original (turpmāk – Lubrikants Original) un Light (turpmāk – Lubrikants Light).

Inspekcija aicina iepazīties ar konstatētājām Lubrikanta Original un Light oriģināla un viltojuma būtiskajām atšķirībām.

           1. Atšķirības oriģināla un viltojuma tirdzniecības iepakojumos

                         Viltojums                          Oriģināls
tirdzniecības iepakojums
tirdzniecības iepakojums

             2. Atšķirības oriģināla un viltojuma etiķetes EAN kodos

Uz Lubrikanta Original etiķetes ir norādīts LOT numurs, USE by un EAN kods. Viltotajiem Original Lubrikantiem EAN kods sākas ar ciparu 0 un kods sastāv no 13 cipariem, savukārt oriģinālajiem – sākas ar 8 un sastāv no 12 cipariem.

                                          Oriģināls
tirdzniecības iepakojums

          3. Atšķirības informācijā, kas norādīta  uz iepakojuma apakšas

Ražotājs norāda, ka 30 ml, 100ml, 250ml un 500ml Original Lubrikanti ir pildīti PJUR marķētās pudelēs. Viltoto Original Lubrikantu pudeles nav marķētas ar PJUR logo.

                                            Oriģināls
tirdzniecības iepakojums

1. Atšķirības oriģināla un viltojuma tirdzniecības iepakojumos

                            Viltojums                                Oriģināls
viltojums
oriģināls

2.Atšķirība oriģināla un viltojuma etiķetes EAN kodos

Uz Lubrikanta Light etiķetes ir norādīts LOT numurs, USE by un EAN kods. Viltotajiem Light Lubrikantiem EAN kods beidzas ar ciparu 8 un kods sastāv no 13 cipariem. Oriģinālie Lubrikanti Light EAN kods sastāv no 12 cipariem.

                            Viltojums                               Oriģināls
viltojums
oriģināls

3. Atšķirības informācijā, kas norādīta uz iepakojuma apakšas

Ražotājs norāda, ka 30 ml, 100ml, 250ml un 500ml Light Lubrikanti ir pildīti PJUR marķētās pudelēs. Viltoto Light Lubrikantu pudeles nav marķētas ar PJUR logo.

                                              Oriģināls
tirdzniecības iepakojums

 

Lubrikantu ražotājs ir klasificējis preci kā IIb klases medicīnisko ierīci, līdz ar ko saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 28. novembra noteikumu Nr. 689 “Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība” 26. punktu, personām kas laiž Latvijas tirgū IIa, IIb un III klases medicīniskās ierīces, ir nepieciešams veikt paziņošanu Zāļu valsts aģentūrai.

Gadījumā, ja Latvijas Republikas tirgū tiek konstatēti Original un Light Lubrikanti ar viltojumu pazīmēm, lūgums informēt Inspekcijas Medicīnisko ierīču uzraudzības nodaļu zvanot uz tālruni 67081611 vai sūtot e-pastu uz elektronisko adresi miun@vi.gov.lv