Veselības inspekcija saņēma informāciju no Slovākijas kompetentās iestādes, kas norāda, ka paziņotās institūcijas – 3EC International a.s. EK sertifikāti Nr. 2020-MDD/QS-008 un Nr. 2020-MDD/DE-025, kas izdoti ražotajam Jining Hangxing E-Commerce Co., Ltd. (Ķīna), ir viltoti.

Slovākijas kompetentā iestāde sazinājās ar 3EC International a.s., kas apliecināja, ka ražotājs Jining Hangxing E-Commerce Co., Ltd. (Ķīna) nav 3EC International a.s. klients. Papildus norādīja, ka EK sertifikāts Nr. 2020-MDD/QS-008 ir izdots citam ražotājam un apliecina citām medicīniskām ierīcēm veikto atbilstības novērtēšanas procedūru, savukārt sertifikātu ar Nr. 2020-MDD/DE-025 3EC International a.s. nav izdevis.

Veselības inspekcija medicīnisko ierīču importētājiem/ izplatītājiem iesaka ņemt vērā augstāk norādīto informāciju un iepazīties ar viltoto EK sertifikātu Nr. 2020-MDD/QS-008 un Nr. 2020-MDD/DE-025 saturu, un gadījumā, ja konstatēti augstāk norādītie viltotie EK sertifikāti Latvijas tirgū, lūdzam ziņot Veselības inspekcijai, rakstot uz miun@vi.gov.lv vai zvanot Medicīnisko ierīču uzraudzības nodaļai pa tālr. 67081611.

ek sertifikāts
ek sertifikāts