Veselības inspekcija (turpmāk – Inspekcija) saņēma informāciju no Igaunijas kompetentās iestādes par ražotāja ALLERGAN, (Francija) konstatētajiem - viltotajiem hialuronskābes filleriem Juvéderm – VOLUMA WITH LIDOCAINE (turpmāk – Filleri).

Saskaņa ar Inspekcijas nolikumu[1] viena no Inspekcijas funkcijām ir uzraudzīt medicīniskajām ierīcēm noteikto prasību ievērošanu un kontrolēt medicīnisko ierīču ekspluatāciju ārstniecības iestādēs, kā arī tirgū laisto medicīnisko ierīču atbilstību normatīvajiem aktiem.

Inspekcija norāda uz konstatētājām ierīces oriģināla un viltojuma būtiskajām atšķirībām:

  1. Uz Filleru oriģināla etiķetes ir norādīta datu matrica, savukārt uz viltojuma – QR kods;
  2. Oriģinālo Filleru derīguma termiņš ir 24 mēneši, viltojumam – 25 mēneši un vairāk;
  3. Uz Filleru viltojuma primārā un sekundārā iepakojuma ir atšķirīga informācija gan par ražošanas datumu, gan derīguma termiņu.
Atšķirības

Gadījumā, ja Latvijas Republikas tirgū tiek konstatēti Filleri ar viltojumu pazīmēm, lūgums informēt Inspekcijas Medicīnisko ierīču uzraudzības nodaļu zvanot uz tālruni 67081611 vai sūtot e-pastu uz elektronisko adresi miun@vi.gov.lv.

 

 


[1] Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija noteikumi Nr.309 “Veselības inspekcijas nolikums” 4.14. punkts.