Saņemto ziņojumu virzība Trauksmes celšanas likuma izpratnē 2022. gadā

Veselības inspekcija ir viena no kompetentajām iestādēm, kurai trauksmes cēlējs var celt trauksmi  publiskajā un privātajā sektorā par darba vidē novērotu sabiedrības interešu apdraudējumu.

2022. gadā Veselības inspekcijā saņemti 8 ziņojumi, kas ir par 30 mazāk nekā iepriekšējā pārskata periodā.

Grrafiks

Trauksme celta par iespējamiem pārkāpumiem sabiedrības veselības jomā. Izvērtējot saņemto informāciju un veicot pārbaudes uzraudzības objektos, ziņojumos norādītā informācija apstiprinājās vienā gadījumā, kas deva iespēju novērst pārkāpumus sociālās aprūpes iestādē, uzlabojot tā klientiem sniegto pakalpojumu kvalitāti.