Veselības inspekcija aicina gan patērētājus, gan komersantus, kas vēlas iegādāties lietošanai vai arī tālākai izplatīšanai kosmētikas līdzekļus skropstām, pārliecināties vai to sastāvā nav bimatoprosts.

Brīdinājums A12/01168/21 par šādiem kosmētikas līdzekļiem saņemts Eiropas Savienības (ES) Ātrās brīdināšanas sistēmā „Drošības vārti/RAPEX” attiecībā uz nepārtikas precēm, kas rada risku patērētājiem vai profesionāliem lietotājiem (Safety Gate RAPEX).

Kosmētikas līdzeklis, kas satur bimatoprostu, koncentrācijā līdzvērtīgā zālēm, neatbilst regulā 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem 3. pantā noteiktajai drošuma prasībai.

Bimatoprosts ir prostoglandīna analogs, spēcīgs acs iekšējo spiedienu samazinošs līdzeklis,  lietots kā aktīvā viela recepšu medikamentos glaukomas ārstēšanai un okulāras hipertensijas gadījumā pieaugušajiem.

Bimatoprostu saturošām zālēm aprakstītas tādas nevēlamas blakusparādības kā sejas apmatojuma palielināšanās, hirsūtisms, vietās, kurās šķīdums atkārtoti nonāk saskarē ar ādu, arī konjunktīvas hiperēmija, periorbitālo tauku samazināšanās, pastiprināta melanīna veidošanās melanocītos.

Šo zāļu aprakstā norādīts, ka pirms tiek uzsākta ārstēšana, ārstam jāinformē pacienti, ka ir iespējama skropstu augšana, acs varavīksnenes pigmentācijas pastiprināšanās, acu plakstiņu āda var kļūt tumša, šīs parādības novērotas ārstēšanās laikā, un dažas no šīm pārmaiņām var būt pastāvīgas un var izraisīt atšķirības izskatā, ja tiek ārstēta tikai viena acs. Pastiprināta varavīksnenes pigmentācija, iespējams, būs pastāvīga. Zāles nav vēlams lietot grūtniecības laikā. Uzmanīgi jālieto pacientiem, kuriem ir bijušas nozīmīgas acu vīrusu infekcijas (piemēram, herpes).

Atšķirībā no zālēm, kur ir izvērtēta un tiek nepārtraukti uzraudzīta zāļu ieguvumu/riska attiecība, kosmētikas līdzekļiem ir jābūt drošiem patērētājam un riski nav pieļaujami. Tādēļ kosmētikas līdzekļi – skropstu serumi, kuri jālieto uzklājot acs plakstiņa apakšējā malā uz skropstu folikuliem, nav droši patērētājam, ja to sastāvā ir bimatoprosts, kas var izraisīt augstāk minētās blakusparādības. Lai uzturētu efektu, serums ir jālieto pastāvīgi, tā iedarbībā aug skropstas ar atšķirīgu garumu, biezumu un dažādos virzienos, var veidoties dubultrinda. Papildus veselības riskiem, ietekme var radīt arī estētiska rakstura problēmas.

Latvijas Acu ārstu asociācija arī ir paudusi satraukumu, ka skropstu serumu ar bimatoprostu sāks lietot pusaudzes 12-14 gadu vecumā, ja tas būs brīvi pieejams kosmētikas līdzekļu sastāvā.

Kosmētikas līdzekļu atbildīgajām personām jāievēro, ka kosmētikas līdzekļu drošums jāizvērtē pirms to laišanas tirgū, atļauts laist tirgū tikai drošus kosmētikas līdzekļus, kas nerada risku patērētājam, tos lietojot atbilstoši norādījumiem.

Izplatītājiem jāievēro Preču un pakalpojumu drošuma likuma 8. panta piektajā daļā noteiktais, ka izplatītāja pienākums ir rīkoties ar pienācīgu rūpību, lai sekmētu preču atbilstību vispārīgajām drošuma prasībām. Izplatītājs nedrīkst pārdot, piegādāt vai citādi izplatīt preces, ja viņš var secināt vai viņam ir jāsecina, ka tās neatbilst drošuma prasībām, kā arī preces, par kuru drošumu viņam nav pietiekamas informācijas.

Ikviens var pārliecināties par kosmētikas līdzekļa sastāvu, iepazīstoties ar marķējumā vai pievienotā etiķetē norādīto sastāvdaļu sarakstu.

Eiropas Komisijas Patēriņa preču zinātniskā komiteja (SCCS) ir izvērtējusi prostaglandīna analogus kosmētikas līdzekļos un atzinumā SCCS/1635/21 secina, ka prostaglandīni un sintētiskie analogi pat ļoti zemā koncentrācijā var izraisīt spēcīgu farmakoloģisku efektu, tātad rada lielas bažas par nelabvēlīgu ietekmi uz cilvēka veselību, ja lietoti kosmētikas līdzekļos tiešā acu tuvumā.

Uzmanību!

Jāizvairās no skropstu serumu iegādes Interneta vietnēs un it īpaši sociālajos tīklos, ja nav pieejama informācija, ka tie  nesatur bimatoprostu.