Veselības inspekcija informē, ka ar 2021. gada 21. septembra lēmumu Nr. 9-1-1/2021/473 SIA "Reksperta" Inspekcijai (I – 509) tiek atcelta akreditācija visā akreditācijas sfērā:

  • medicīnisko ierīču tehniskā uzraudzība (funkcionālās un elektrodrošības pārbaudes);
  • radioloģisko ierīču funkciju atbilstības testēšana un novērtēšana un elektrodrošības pārbaudes;
  • medicīnisko un rūpniecisko rentgeniekārtu darba zonu radiācijas monitorings;
  • sfigmomanometru atkārtotā verificēšana.

Atgādinām, ka SIA „Reksperta” akreditācija sfēra daļā medicīnas ierīču funkcionālās pārbaudes tika jau iepriekš apturēta no 2020.gada 28.oktobra līdz 2021.gada 15.jūnijam. 

Svarīgi:

Veselības inspekcija iesaka ārstniecības iestādēm - pirms akreditētās tehniskās uzraudzības institūcijas izvēles, pārliecināties par to akreditāciju Valsts aģentūras „Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” (turpmāk – LATAK) tīmekļa vietnes sadaļā „Akreditētās institūcijas” (https://www.latak.gov.lv/index.php?option=com_institucijas&view=institucijas&type=I&Itemid=111&lang=lv) un jautājumu gadījumos sazināties ar LATAK pa tālruni 67373051 vai rakstot uz e-pastu - pasts@latak.gov.lv.