Veselības inspekcija veica sejas masku laboratoriskus izmeklējumus, pamatojoties uz publiskajā telpā paustu informāciju par higiēnisko un medicīnisko masku drošību un tīrību, kā arī ņemot vērā saņemtu video no fiziskas personas, kurā redzama melna diegveida objekta kustība.

Veselības inspekcija, lai gūtu pārliecību par aizsarglīdzekļu drošumu un tīrību, veica paraugu izņemšanu dažādās tirdzniecības vietās un nodošanu testēšanai Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā „BIOR”. Pārbaudes ietvaros tika veikta izplatītāju SIA „Pharma Market Solutions” un UAB „Profisa” piedāvāto sejas masku testēšana.

Inspekcija, pamatojoties uz saņemto testēšanas pārskatu Nr. PV-2021-V-168897 un PV-2021-V-168897 rezultātiem, informē patērētājus, ka: Bioloģiskas izcelsmes objekti nav konstatēti. Paraugos konstatētas dažāda veida un krāsas šķiedras, kas var maldināt un radīt iespaidu par tārpiem līdzīgām formām. Konstatētās šķiedras nav tārpi.

Diegveida šķiedra

Inspekcijas atgādina, kas maskas ir jāuzglabā, jālieto un jāutilizē atbilstoši ražotāja norādījumiem.