Veselības inspekcija (turpmāk – Inspekcija) informē izplatītājus/ importētājus un iedzīvotājus par prasībām neatbilstošiem ražotāja Guizhou Miaoyao Pharmaceutical Co.Ltd. (Ķīna) plāksteriem – NANOPLAST forte (7x9 cm) (turpmāk – NANOPLAST forte plāksteris), kas neatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 2017/745, kas attiecas uz medicīniskām ierīcēm (turpmāk – Regula 2017/745) prasībām. Neatbilstošo NANOPLAST forte plāksteru tirdzniecības iepakojums nav marķēts ar CE atbilstības zīmi, nav norādīts ražotāja pilnvarotais Eiropas Savienības pārstāvis, kā arī nav norādes, ka NANOPLAST forte plāksteris ir medicīniska ierīce.

Uz NANOPLAST forte plāksteru tirdzniecības iepakojuma norādīts, ka tie ir ārstnieciskie plāksteri un tie - paātrina asins un limfas cirkulāciju, kas samazina sastrēgumus, uzlabojot venozo atteci un vietējo vielmaiņu problemātiskajā vietā, plāksteris atslābina muskuļus un saites, palīdz mazināt pietūkumu, uzlabo muskuļu un skeleta sistēmas funkciju, samazinot hematomas un asinsizplūdumus mīkstajos audos, palīdz pie locītavu traumām. Ņemot vērā augstāk norādīto NANOPLAST forte plākstera darbības principu, tas veic slimību/ ievainojumu ārstēšanu vai atvieglošanu, kas atbilst Regulas 2017/745 2.panta “medicīnisko ierīču” definīcijai, līdz ar to NANOPLAST forte plāksteriem jāatbilst visām Regulas 2017/745 prasībām.

Papildus Inspekcija norāda, ka Inspekcijas norādītās neatbilstības ir konstatētas arī citu izmēru NANOPLAST forte plāksteriem – 3x8 cm, 9x12 cm un 11x15 cm.

Iesakām iepazīties ar neatbilstošo NANOPLAST forte plāksteru tirdzniecības iepakojuma un etiķetes attēliem.

Neatbilstošo NANOPLAST forte plāksteru tirdzniecības iepakojums

Nanoplast forte
Nanoplast forte

 Neatbilstošo NANOPLAST forte plāksteru etiķete

Nanoplast forte
Nanoplast forte
Svarīgi:

Inspekcija iesaka importētājiem/izplatītājiem pirms preces laišanas Latvijas Republikas tirgū un patērētājiem pirms preces iegādes - pārliecināties par medicīnisko ierīču atbilstību attiecināmajām prasībām. Patērētājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu par preces vai pakalpojuma neatbilstību divu gadu laikā no dienas, kad pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nodevis un patērētājs pieņēmis attiecīgo preci/ lietu, vai arī, ja precei dota garantija – visā garantijā norādītajā termiņā.

Gadījumā, ja izplatītājs/importētājs ir veicis NANOPLAST forte plāksteru importa procedūru un konstatējis Inspekcijas norādītās neatbilstības, iesakām sazināties ar ražotāju vai piegādātāju, lai veiktu neatbilstošās preces atgriešanas un no tirgus izņemšanas procedūras.

Neskaidrību vai jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Medicīnisko ierīču uzraudzības nodaļu telefoniski +371 67081611 vai izmantojot e-pasta adresi miun@vi.gov.lv.