Veselības inspekcija brīdina un vērš uzmanību uz Lietuvas tirgū konstatētajiem neatbilstošajiem infrasarkanajiem termometriem ONEX  (modelis – FI01), kas, iespējams, var nonākt arī Latvijas tirgū.

Lietuvas kompetentā iestāde konstatēja sekojošas neatbilstības:

  • Uz tirdzniecības iepakojuma (lietuviešu valodā) ir tikai CE marķējums, bet pie tā nav paziņotās institūcijas identifikācijas numura;
  • Termometram ir divas etiķetes. Uzlīme Nr. 1 ir marķēta ar CE un paziņotās institūcijas identifikācijas numuru (0197), savukārt uz etiķetes Nr. 2 (lietuviešu valodā) ir tikai CE zīme.
  • Ražotāja nosaukums uz tirdzniecības iepakojuma un ierīces atšķiras - uz tirdzniecības iepakojuma norādīts kā ražotājs Wings Industry Co., Ltd. (Ķīna), savukārt uz termometra etiķetes - Ningbo Shangcun Electronic Co., Ltd. (Ķīna).

Lietuvas kompetentā iestāde sazinājās ar paziņoto institūciju TÜV Rheinland LGA Products GmbH (0197). TÜV Rheinland LGA Products GmbH norādīja, ka “Saskaņā ar mūsu klienta Ningbo Shangcun Electronics Co., Ltd. paziņojumu, gan produktu, gan iepakojumu nav ražojis Ningbo Shangcun Electronics Co., Ltd. Šķiet, ka mūsu pilnvarotās iestādes numurs 0197 ir ļaunprātīgi izmantots, un produkts ir plaģiāts.

Infrasarkanā termometra ONEX (modelis – FI01) tirdzniecības iepakojums

Termometrs

Infrasarkanā termometra ONEX (modelis – FI01) etiķetes

Termometrs
Svarīgi:

Inspekcija iesaka importētājiem/izplatītājiem iepazīties ar augstāk norādīto un pirms preces pasūtīšanas un laišanas Latvijas Republikas tirgū, kā arī patērētājiem pirms preces iegādes - pārliecināties par medicīnisko ierīču atbilstību attiecināmajām prasībām, izvērtējot norādīto informāciju uz medicīniskās ierīces etiķetes un tirdzniecības iepakojuma, kā arī pieprasot apliecinošo dokumentāciju (ražotāja atbilstības deklarāciju un paziņotās institūcijas EK sertifikātu).

Svarīgi:

Patērētājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu par preces vai pakalpojuma neatbilstību divu gadu laikā no dienas, kad pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nodevis un patērētājs pieņēmis attiecīgo preci, vai arī, ja precei dota garantija – visā garantijā norādītajā termiņā.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūgums zvanīt uz Medicīnisko ierīču uzraudzības nodaļu pa telefonu 67081611 vai rakstot uz e-pastu miun@vi.gov.lv