Veselības inspekcija (turpmāk – Inspekcija) informē izplatītājus/ importētājus un iedzīvotājus par prasībām neatbilstošiem un Latvijas tirgū konstatētajām medicīniskām ierīcēm, kas neatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 2017/745, kas attiecas uz medicīniskām ierīcēm (turpmāk – Regula 2017/745) prasībām.

Konstatētas sekojošas neatbilstošas medicīniskās ierīces:

  1. Adatas (Disposable hypodermic screw type needles);
  2. Mikro kannulas (Blunt tip, flexible, atraumatic fine micro cannula);
  3. Adatu kārtridži (Needle cartridge, Motirized Meso Machine)

Norādām, ka uz augstāk norādīto medicīnisko ierīču tirdzniecības iepakojuma un etiķetes nav norādīts to ražotājs, kā arī nav veikta atbilstības novērtēšanas procedūra, ņemot vērā, ka medicīniskās ierīces ir sterilas.

Iesakām iepazīties ar neatbilstošo medicīnisko ierīču tirdzniecības iepakojuma un etiķetes attēliem.

1. Neatbilstošo adatu (Disposable hypodermic screw type needles) tirdzniecības iepakojums

Adatas

 Neatbilstošo adatu (Disposable hypodermic screw type needles) etiķete

Adatas

2. Neatbilstošo mikro kannulu (Blunt tip, flexible, atraumatic fine micro cannula) tirdzniecības iepakojums 

Adatu kārtridži

Neatbilstošo mikro kannulu (Blunt tip, flexible, atraumatic fine micro cannula) etiķete

Adatu kārtridži

 3. Neatbilstošo adatu kārtridžu (Needle cartridge, Motirized Meso Machine) tirdzniecības iepakojums

Kanulas

Neatbilstošo adatu kārtridžu (Needle cartridge, Motirized Meso Machine) etiķete

Kanulas

 

Svarīgi:

Inspekcija iesaka importētājiem/izplatītājiem pirms preces laišanas Latvijas Republikas tirgū un patērētājiem pirms preces iegādes - pārliecināties par medicīnisko ierīču atbilstību attiecināmajām prasībām. Patērētājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu par preces vai pakalpojuma neatbilstību divu gadu laikā no dienas, kad pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nodevis un patērētājs pieņēmis attiecīgo preci/ lietu, vai arī, ja precei dota garantija – visā garantijā norādītajā termiņā.

Gadījumā, ja izplatītājs/importētājs ir veicis augstāk norādīto – neatbilstošo medicīnisko ierīču importa procedūru un konstatējis Inspekcijas norādītās neatbilstības, iesakām sazināties ar ražotāju vai piegādātāju, lai veiktu neatbilstošās preces atgriešanas un izņemšanu no tirgus, savukārt patērētājiem iesakām vērsties pie preces piegādātāja.

Neskaidrību vai jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Medicīnisko ierīču uzraudzības nodaļu telefoniski +371 67081611 vai izmantojot e-pasta adresi miun@vi.gov.lv.