2006. gada 31. oktobra Ministru kabineta noteikumos Nr. 899 „Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr. 899).

Noteikumi Nr. 899 29.1 punkts, kas nosaka, ka  Kompensējamo zāļu sarakstā iekļautās zāles un medicīniskās ierīces aptiekās izplata tikai par Nacionālā veselības dienesta noteikto aptiekas cenu, ievērojot šajos noteikumos minēto kompensācijas kārtību.

  • lai nodrošinātu, ka visās aptiekās (neatkarīgi no aptiekas atrašanās vietas vai aptiekas īpašnieka) pacienti iegādājas zāles vai medicīniskās ierīces, par vienādu cenu un maksā vienādu pacienta līdzmaksājumu;
     
  • lai nemaldinātu pacientus ar dažādām piedāvātām īstermiņa atlaidēm, par kuru nosacījumiem informācija netiek darīta  zināma ne sabiedrībai, ne valsts institūcijām;
     
  • lai nodrošinātu godīgus un vienādus nosacījumus zāļu reģistrācijas apliecību īpašniekiem, kuru zāles iekļautas Kompensējamo zāļu sarakstā. 

Ja aptiekas neievēro Nacionālā veselības dienesta noteikto aptiekas cenu un pacienta līdzmaksājumu, Inspekcija tiesīga piemērot administratīvo sodu.