Veselības inspekcija informē, ka 23. oktobrī stājies spēkā aizliegums laist tirgū karsējamās tabakas izstrādājumus ar raksturīgu aromātu.

Raksturīgs aromāts  ir izteikta smarža vai garša, kas nav tabakas smarža un garša un ko rada piedeva vai piedevu kombinācija, bet ne tikai, augļu, garšvielu, garšaugu, alkohola, konfekšu, mentola vai vaniļas, un kas ir sajūtama pirms tabakas izstrādājuma lietošanas vai tās laikā. Šis raksturīga aromāta apraksts noteikts Tabakas likuma 1. panta 22. punktā.

Vienlaikus aizliegums attiecas arī uz jebkurām sastāvdaļām, piemēram, filtriem, papīriem, iepakojumu, kapsulām, kas satur aromatizētājus, vai jebkādiem citiem tehniskiem elementiem, kas varētu mainīt attiecīgo karsējamās tabakas izstrādājumu smaržu vai garšu vai to dūmu intensitāti. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, aicinām karsējamās tabakas ražotājus, importētājus un visus tirgotājus būt atbildīgiem un plānot karsējamās tabakas izstrādājumu apriti Latvijā, ievērojot noteikto  aizliegumu un nodrošinot, ka pēc 2023. gada 23. oktobra Latvijas tirgū netiek laisti karsējamās tabakas izstrādājumi, to sastāvdaļas vai tehniski elementi ar raksturīgu aromātu.

Šis aizliegums ir stājies spēkā vienlaicīgi visās Eiropas Savienības dalībvalstīs un jāievēro ražotājiem, izplatītājiem un tirgotājiem visā Eiropas Savienībā, jo ir noteikts ar Eiropas Komisijas Deleģēto direktīvu  2022/2100 (2022. gada 29. jūnijs), ar ko attiecībā uz atsevišķu karsējamajiem tabakas izstrādājumiem piešķirtu atbrīvojumu atsaukšanu groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/40/ES (turpmāk – Deleģētā direktīva). 

Deleģētā direktīva ir pārņemta Tabakas likumā ar 2023. gada 18. maijā Saeimā pieņemtajiem grozījumiem “Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā” (turpmāk – Grozījumi). Grozījumi ir pieejami un publicēti tīmekļa vietnē likumi.lv.

Līdztekus raksturīgā aromāta aizliegumam karsējamās tabakas izstrādājumiem, to sastāvdaļām un tehniskiem elementiem, Grozījumi nosaka:

  • Tabakas likums papildināts ar karsējama tabakas izstrādājuma definīciju un vienlaikus precizēts 1. panta 27. punkts, papildinot smēķēšanai paredzēta tabakas izstrādājuma definīciju arī ar karsēšanas procesu.

Šīs izmaiņas veiktas, lai nodrošinātu karsējama tabakas izstrādājuma un smēķēšanai paredzēta tabakas izstrādājuma definīciju salāgošanu ar Deleģētajā direktīvā noteikto karsējama tabakas izstrādājuma definīciju, kas paredz, ka karsējams tabakas izstrādājums tiek lietots, izmantojot karsēšanas procesu un var būt smēķēšanai paredzēts tabakas izstrādājums.

  • Papildināta Tabakas likuma 3. panta sestā daļa, kurā noteikts, ka arī karsējamiem tabakas izstrādājumiem, pārbaudot aromatizētāju saturu pēc Veselības inspekcijas pieprasījuma, ražotāji un importētāji veic samaksu attiecīgajai laboratorijai.

Ražotājs, atkarībā no tā vai karsējamais tabakas izstrādājums ir bezdūmu vai nē, ir atbildīgs par smēķēšanai paredzēta tabakas izstrādājuma marķēšanu atbilstoši Tabakas likuma prasībām. Veselības inspekcija pieprasīs informāciju no komersantiem, kas  Vienotajā datu ievades portālā EU-CEG paziņojoši karsējamās tabakas izstrādājumus, sniegt pamatojumu un pierādījumus, ja minētais produkts ir uzskatāms par bezdūmu. Veselības inspekcija veiks raksturīgā aromāta aizlieguma karsējamiem tabakas izstrādājumiem uzraudzību un aizdomu gadījumā par neatbilstību veiks nepieciešamo atbilstības novērtējumu atbilstoši EK Īstenošanas regulai (ES) 2016/779 (2016. gada 18. maijs), ar ko nosaka vienotus noteikumus par procedūrām, kuras piemēro, lai noteiktu, vai tabakas izstrādājumam piemīt raksturīgs aromāts.

Veselības inspekcija vērš uzmanību, ka konstatējot neatbilstošus produktus mazumtirdzniecībā, tiks piemērots tirdzniecības aizliegums, kā arī sastādīts tipveida informatīvais ziņojums, vienlaikus plānojot arī uzraudzības pasākumus pie atbildīgā uzņēmuma, kas atbildīgs par neatbilstoša karsējamās tabakas izstrādājuma laišanu tirgū Latvijas teritorijā.