Veselības inspekcija saņēma informāciju no Īrijas kompetentās iestādes Health Products Regulatory Authority (HPRA) par paziņotās struktūras National Standards Authority of Ireland (turpmāk – NSAI) izdota sertifikāta (Nr.252.798) apturēšanu ražotāja GRAFTYS (Francija) medicīniskai ierīcei  - kaulu tukšumu aizpildītājiem (Injectable Resorbable Calcium Phosphate Bone Void Fillers: GRAFTYS®HBS, GRAFTYS®QUICKSET). EK sertifikāta apturēšanas iemesli – tika konstatēti trūkumi kvalitātes vadības sistēmā, neatbilstība Padomes Direktīvai 93/42 EEK par medicīnas ierīcēm 1.pielikuma prasībām, nav veikta paziņošana NSAI par izmaiņām produkta specifikācijā saskaņā ar iepriekš apstiprināto lietošanas instrukciju un veiktspējas problēmām.

Ņemot vērā augstāk norādīto, EK sertifikāts Nr.252.798 tiek apturēts sekojošām medicīniskajām ierīcēm:

GYHBSV1Q5 - GRAFTYS®HBS 5cc

GYHBSV1Q8 - GRAFTYS®HBS 8cc

GYHBSV1Q16 - GRAFTYS®HBS 16cc (2x8cc in 2 Tyvek)

GYQSMV1Q5 - GRAFTYS® QUICKSET 5cc

GYQSMV1Q8 - GRAFTYS® QUICKSET 8cc

263666 - EUROBONE 2 STD 8cc

ABS-3005-EH - ARTHREX® QUICKSET 5cc

ABS-3008-EH - ARTHREX® QUICKSET 8cc

Svarīgi:

Inspekcija iesaka importētājiem/izplatītājiem iepazīties ar augstāk norādīto informāciju un pirms preces pasūtīšanas un laišanas Latvijas Republikas tirgū, kā arī patērētājiem pirms preces iegādes pārliecināties par medicīnisko ierīču atbilstību attiecināmajām prasībām.

Neskaidrību vai jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Medicīnisko ierīču uzraudzības nodaļu telefoniski +371 67081611 vai izmantojot e-pasta adresi vi@vi.gov.lv.