Veselības inspekcija brīdina un vērš uzmanību uz Igaunijas tirgū konstatētiem prasībām neatbilstošajiem ražotāja Longnan Ren Zhong Medical Equipment Co., Ltd. pulsa oksimetriem (AFK Fingertip Pulse Oximeter, model: YK011), kas, iespējams, var nonākt arī Latvijas tirgū.

Igaunijas kompetentā iestāde konstatēja sekojošas neatbilstības:

  • Tirdzniecības iepakojums un pulsa oksimetrs ir marķēts ar CE atbilstības marķējumu, bet CE marķējuma nav norādīts paziņotās institūcijas identifikācijas kods, līdz ar to ierīcei nav veikta atbilstības novērtēšanas procedūra.
  • nav norādīts ES pārstāvis uz tirdzniecības iepakojuma, pulsa oksimetra un lietošanas instrukcijā.

Pulsa oksimetra (AFK Fingertip Pulse Oximeter, model: YK011) tirdzniecības iepakojums

Pulsa oksimetrs
Pulsa oksimetrs
Pulsa oksimetrs
Pulsa oksimetrs

Pulsa oksimetrs (AFK Fingertip Pulse Oximeter, model: YK011)

Pulsa oksimetrs
Pulsa oksimetrs

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūgums zvanīt uz Medicīnisko ierīču uzraudzības nodaļu pa telefonu 67081611 vai rakstot uz e-pastu miun@vi.gov.lv.

Svarīgi:

Inspekcija iesaka importētājiem/izplatītājiem iepazīties ar augstāk norādīto un pirms preces pasūtīšanas un laišanas Latvijas Republikas tirgū, kā arī patērētājiem pirms preces iegādes - pārliecināties par medicīnisko ierīču atbilstību attiecināmajām prasībām, izvērtējot norādīto informāciju uz medicīniskās ierīces etiķetes un tirdzniecības iepakojuma, kā arī pieprasot apliecinošo dokumentāciju (ražotāja atbilstības deklarāciju un paziņotās institūcijas EK sertifikātu).

Svarīgi:

Patērētājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu par preces vai pakalpojuma neatbilstību divu gadu laikā no dienas, kad pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nodevis un patērētājs pieņēmis attiecīgo preci, vai arī, ja precei dota garantija – visā garantijā norādītajā termiņā.