Veselības inspekcija 2022.gada 4.janvārī saņemta CEF ziņojumu no Vācijas kompetentās iestādes, kas informē Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis par ES tirgū konstatētiem viltotiem ražotāja Beijing Hotgen Biotech Co., LTD., Ķīna SARS-CoV-2 eksprestestiem „Coronavirus (2019-nCoV)-Antigentest” (REF HGCG134S0101) (turpmāk - Tests).

Lai gan viltotajiem un oriģinālajiem Testiem nosaukums un ražotājs ir vienāds, tomēr ir konstatētas būtiskas atšķirības, kas sekmīgi ļauj atšķirt viltotos un oriģinālos Testus.

Iesakām iepazīties ar Vācijas kompetentās iestādes norādītajām atšķirībām!

Testu tirdzniecības iepakojumu novietojums

Viltotie Testi Oriģinālie Testi
1

 

2

Informācijas atrašanās vieta

Viltotie Testi Oriģinālie Testi
Tests
Tests
Viltojums: LOT W2021090400, informācija ir uz tirdzniecības iepakojuma (kartona kastes) Oriģināls: LOT W2021090400, informācija ir uz Testa kasetes iepakojuma

REF numuri

Viltotie Testi Oriģinālie Testi
Tests
Tests
Viltojums: REF HGT152369 Oriģināls: REF HGCG 134S0101

Testa komponentes

Viltotie Testi Oriģinālie Testi
Tests
Tests

Viltojums:

1. Testa kasete ir ievietota iepakojumā, kas ir nedaudz caurspīdīgs, līdz ar to var redzēt Testa kaseti;

2. Buferšķīduma etiķete ir uzlīmēta vertikāli;

3. Bioloģiskās drošības iepakojums ir ar sarkanu malu;

4. Paraugu savākšanas kociņa tampons ir plāns.

Oriģināls:

1. Testa kasete ir ievietota baltā un necaurspīdīgā iepakojumā, līdz ar to Testa kaseti nevar redzēt; 

2.  Buferšķīduma etiķete ir uzlīmēta horizontāli;

3. Bioloģiskās drošības iepakojums ir ar caurspīdīgu malu;

4. Paraugu savākšanas kociņa tampons ir biezs.

Gadījumā, ja konstatēts Testa viltojums Latvijas Republikas tirgū, lūgums informēt Veselības inspekcijas Medicīnisko ierīču uzraudzības nodaļu zvanot 67081611 vai sūtot e-pastu uz elektronisko adresi miun@vi.gov.lv norādot informāciju gan par preci, gan par preces izplatītāju/ piegādātāju.