Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Fiziska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Ja pakalpojuma sniedzējs ir reģistrējis saimniecisko darbību, lai sniegtu:
− dažādus skaistumkopšanas pakalpojumus,
− tetovēšanas, mikropigmentācijas, skarifikācijas, pīrsinga pakalpojumus,
− solārija pakalpojumus,
− publiskas lietošanas pirts pakalpojumus,
− publiskas lietošanas peldbaseina pakalpojumus,
par to nepieciešams paziņot Veselības inspekcijai, aizpildot iesnieguma veidlapu. Iesniegums ir jāiesniedz arī tiem pakalpojumu sniedzējiem, kas skaistumkopšanas pakalpojumus veic izbraucot pie klienta vai savā dzīvesvietā, kā arī uzņēmumiem, piemēram, viesnīcām un sporta klubiem, ja klientu ērtībām tiek piedāvāti kādi no iepriekš minētajiem pakalpojumiem.

Pakalpojums ir bezmaksas.

Procesa apraksts

 1. Paziņojuma iesniegšana
  Lai paziņotu Veselības inspekcijai par saimnieciskās darbības uzsākšanu skaistumkopšanas pakalpojumu jomā, nepieciešams:
  1) aizpildīt iesnieguma veidlapu.
  2) aizpildītu iesnieguma veidlapu iesniegt Veselības inspekcijai.
  Ja, izskatot šo paziņojumu, Veselības inspekcija konstatē, ka paziņojums ir aizpildīts nepilnīgi, pakalpojuma sniedzējam rakstiski tiek pieprasīts precizēt informāciju.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pēc iesnieguma izskatīšanas informācija par pakalpojumu sniedzēju tiek iekļauta Veselības inspekcijas uzturētajā skaistumkopšanas un tetovēšanas pakalpojumu sniedzēju sarakstā. Pakalpojumu sniedzēju un sabiedrības informēšanas nolūkos minētais saraksts tiek publicēts Veselības inspekcijas tīmekļvietnē. Saraksts tiek aktualizēts reizi mēnesī.
  Ja pakalpojumu sniedzējs iesniegumā ir norādījis e-pasta adresi vai e-adresi, kā atbilde uz iesniegumu tiek nosūtīta informācija par pakalpojuma sniedzēja iekļaušanu skaistumkopšanas un tetovēšanas pakalpojumu sniedzēju sarakstā.

Pārsūdzības iespējas (administratīvais process) - nav.

Brīdinājums - Veselības inspekcija ir tiesīga pārbaudīt pakalpojuma sniedzēja iesniegtās informācijas atbilstību.

Normatīvie akti

Kārtība, kādā skaistumkopšanas un tetovēšanas pakalpojumu sniedzēji paziņo par saimnieciskās darbības uzsākšanu
(Ministru kabinets; noteikumi; 693; 2016.01.01.)