Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
Atkarībā no pakalpojuma satura un apjoma
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

E-pakalpojums nodrošina iespēju juridiskām un fiziskām personām elektroniski sagatavot un iesniegt pieteikumu Veselības inspekcijas atļaujas, atzinuma vai novērtējuma saņemšanai. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic priekšapmaksa.

Iesnieguma tēmas ir:

Maksas pakalpojumi tiek sniegti atbilstoši Ministru kabineta 11.01.2022. noteikumiem Nr.24 "Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis"


E-pakalpojuma lietošanas nosacījumi, ierobežojumi un ieteikumi:

  1. pielikumā pievienotā dokumenta izmērs nedrīkst pārsniegt 3MB. Pretējā gadījumā e-pakalpojumu nebūs iespējams izpildīt
  2. izvēloties atbildi saņemt "Elektroniski portālā", pārliecinieties, vai ir aktivizēta E-adrese. Plašāka informācija par E-adresi ir pieejama šeit
  3. lai pārliecinātos par e-pakalpojuma veiksmīgu izpildi, pēdējā e-pakalpojuma izpildes solī sagaidiet apstiprinājumu, ka informācija ir iesniegta Veselības inspekcijā