Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
Sinhrons pakalpojums - lietotājs saņem izpildes rezultātu bez aiztures
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

 Pakalpojums var saņemt:

  • uzraudzībā esošo objektu atbildīgā persona
  • citi lietotāji, kuriem Veselības inspekcija ir piešķīrusi papildu tiesības skatīt informāciju par konkrēto objektu.

Gadījumā, ja pieejas tiesības nav pieprasītas, vai nepieciešamas jaunas, tad tās ir jāpieprasa Veselības inspekcijai sūtot elektroniski parakstītu iesniegumu no uzņēmuma ar lūgumu piešķirt pieejas tiesības skatīties uzraudzības objekta informāciju.

Elektroniski parakstītu iesniegumu sūtot uz elektroniskā pasta adresi: vi@vi.gov.lv, vai izmantojot portā www.latvija.lv Iesniegums Veselības inspekcijai.

E-pakalpojums nodrošina iespēju elektroniski iegūt informāciju par veiktajām Veselības inspekcijas kontrolēm uzraudzībā esošajos objektos. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa.