Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
Sinhrons pakalpojums - lietotājs saņem izpildes rezultātu bez aiztures
Saņēmējs
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

E-pakalpojums nodrošina iespēju ar farmāciju saistītām juridiskām personām elektroniski sagatavot un iesniegt paziņojumu. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa.

Paziņojuma tēmas ir:


E-pakalpojuma lietošanas nosacījumi, ierobežojumi un ieteikumi:

  1. pielikumā pievienotā dokumenta izmērs nedrīkst pārsniegt 3MB. Pretējā gadījumā e-pakalpojumu nebūs iespējams izpildīt
  2. izvēloties atbildi saņemt "Elektroniski portālā", pārliecinieties, vai ir aktivizēta E-adrese. Plašāka informācija par E-adresi ir pieejama šeit
  3. lai pārliecinātos par e-pakalpojuma veiksmīgu izpildi, pēdējā e-pakalpojuma izpildes solī sagaidiet apstiprinājumu, ka informācija ir iesniegta Veselības inspekcijā