Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Pakalpojums nodrošina iespēju zāļu reģistrācijas īpašniekiem vai to pilnvarotajiem pārstāvjiem, vai personai, kas ir reklāmas devējs vai reklāmas izplatītājs, iesniegt Veselības inspekcijai paziņojumu par biedrībām, nodibinājumiem, ārstniecības iestādēm un farmaceitiskās darbības subjektiem sniegto materiālo vai cita veida atbalstu.
Pakalpojums ir bezmaksas.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Lai iesniegtu paziņojumu „Paziņojums par biedrībām, nodibinājumiem, ārstniecības iestādēm un farmaceitiskās darbības subjektiem sniegto atbalstu” nepieciešams aizpildīt paziņojuma veidlapu, norādīt informāciju par pārstāvēto uzņēmumu un kontaktinformāciju, pārbaudīt aizpildītā paziņojuma saturu un iesniegt to elektroniski Veselības inspekcijai - izmantojot drošu elektronisko parakstu vai www.latvija.lv izvēloties e-pakalpojumu "Iesniegums Veselības inspekcijai".

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Paziņojumi par biedrībām, nodibinājumiem ārstniecības iestādēm un farmaceitiskās darbības subjektiem sniegto atbalstu līdz katra gada 30.jūnijam (par iepriekšējo periodu) ir apkopoti un publicēti Veselības inspekcijas tīmekļa vietnē.

Pārsūdzības iespējas (administratīvais process) - nav.

Atgādinājums - visi paziņojumi par biedrībām, nodibinājumiem un ārstniecības iestādēm sniegto atbalstu līdz katra gada 31.jūlijam tiks publicēti Veselības inspekcijas tīmekļa vietnē

Normatīvie akti:

Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus
(Ministru kabinets; noteikumi; 378; 2011.05.21.)

Saņemt pakalpojumu

Uzziņas par pakalpojumu

Komercprakses nodaļa

kn [at] vi.gov.lv
Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012