Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Lai miruša cilvēka ķermeni izvestu no Latvijas, pārapbedītu, nepieciešama Veselības inspekcijas izsniegta miruša cilvēka ķermeņa pārvadāšanas atļauja. Pieteikuma izskatīšana Veselības inspekcijā ir bezmaksas pakalpojums.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Miruša cilvēka ķermeņa pārvadāšanas atļaujas saņemšanai Veselības inspekcijā ir jāiesniedz šādi dokumenti:
  - aizpildīts iesniegums;
  - ārstniecības iestādes izziņa (kopija) par nāves cēloni;
  - miršanas apliecība (kopija);
  - apbedīšanas komersanta izziņa (par apņemšanos miruša cilvēka ķermeni ievietot zārkā atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 19.jūlija noteikumu Nr. 523 "Kārtība, kādā ieved vai izved no tās miruša cilvēka ķermeni, pārvadā, glabā, apbedī vai kremē no infekcijas slimības miruša cilvēka ķermeni un veic obligāto patologanatomisko izmeklēšanu diagnozes precizēšanai pēc slimnieka nāves" prasībām).

  Lai saņemtu Veselības inspekcijas atļauju pārapbedīšanai (atbilstoši attiecīgās pašvaldības saistošajiem noteikumiem), līdz ar aizpildītu pieteikumu iesniedzami šādi dokumenti:
  - miršanas apliecība (kopija);
  - kapsētas izziņa.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Saņemt pakalpojumu