Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
Sinhrons pakalpojums - lietotājs saņem izpildes rezultātu bez aiztures
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

E-pakalpojums nodrošina iespēju fiziskām un juridiskām personām informēt Veselības inspekciju par pakalpojumu sniedzēju (Veselības inspekcijas uzraudzības objektu, t.sk. skolu, bērnudārzu, solāriju, aptieku u.c.) vispārīgām izmaiņām, piemēram, iestādes nosaukumā, kontaktinformācijā un tml. Tāpat ir paredzēta iespēja informēt par jaunu pakalpojuma sniedzēju, kas nav Veselības inspekcijas uzraudzības objektu sarakstā. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa.

Informāciju var sniegt:

  • patērētājs/pakalpojuma saņēmējs
  • uzņēmējs/objekta pārstavis

Informācijas sniegšana Veselības inspekcijas uzraudzības objektu katalogam šeit;


E-pakalpojuma lietošanas nosacījumi, ierobežojumi un ieteikumi:

  1. pielikumā pievienotā dokumenta izmērs nedrīkst pārsniegt 3MB. Pretējā gadījumā e-pakalpojumu nebūs iespējams izpildīt;
  2. izvēloties atbildi saņemt "Elektroniski portālā", pārliecinieties, vai ir aktivizēta E-adrese. Plašāka informācija par E-adresi ir pieejama šeit;
  3. lai pārliecinātos par e-pakalpojuma veiksmīgu izpildi, pēdējā e-pakalpojuma izpildes solī sagaidiet apstiprinājumu, ka informācija ir iesniegta Veselības inspekcijā.